Projekce nábytku – kvalita a řešeni designu

Projekt a návrhy

  • První krok: konzultace a zaměření prostoru v interiéru zákazníka. Pohovor se zákazníkem o dané problematice. Co je konkrétním řešením prostoru, proč a jak má prostor vypadat a k čemu sloužit. Co zachovat a co se dá v rámci obměny změnit. Naladění prostoru k ostatnímu vybavení, designu, stylu a prostoru.
  • Druhý krok: vytvoření 2D návrhu řešení (třeba i několik variant). Následuje diskuze nad řešením prostoru a výběr varianty  (účelnost, design, finanční náročnost apod.). Rozkreslení elektroinstalace, voda, plyn, odpad, případné stavební úpravy.
  • Třetí krok: výběr materiálu a vybavení. Často jde o velmi náročnou volbu, požadující větší časovou dotaci. Výrobci nabízejí pestrý materiál a výrobky,  kombinace tudíž poskytují mnoho zajímavých řešení.
  • Čtvrtý krok: vytvoření 3D návrhu. Na základě dohody lze vytvořit 3D návrh. Není vždy součástí návrhu, někdy zabírá velké množství času.
  • Pátý krok: kontrola zadání a souhlas s realizací. Předání zálohy je považováno za zahájení výrobního procesu.