Izrael – Tel Chacor 03 – pevnost – UNESCO

Tel Hazor ( hebrejsky : תל חצור ) také Chatsôr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( arabsky : تل القدح , romanizováno :  Tell el-Qedah ), je archeologické vyprávění na místě starověkého Hazoru, které se nachází v Izraeli v Horní Galileji severně odGalilejské moře na severní plošině Korazim . Ve střední době bronzové (kolem roku 1750 př. n. l.) a v izraelském období (9. století př. n. l.) byl Hazor největším opevněným městem v zemi a jedním z nejdůležitějších v Úrodném půlměsíci . Udržovala obchodní styky s Babylonem a Sýrií a dovážela velké množství cínu pro bronzový průmysl. Knize Jozue je Hazor popsán jako „hlava všech těch království“ (Joz 11:10). Ačkoli někteří učenci nepovažují Knihu Joshua za historicky přesnou, [4] archeologické vykopávky zdůraznily její důležitost.