Izrael – Tabgha – Svatyně rozmnožení

Tabhga patří mezi nejpůsobivější místa spjatá s křesťanskou tradicí. Ježíš zde pronesl mnohá ze svých kázání a údajně se mu tady podařilo nasytit pět tisíc lidí pěti bochníky chleba a dvěma rybami právě na tomto místě – Kostel někdy také Svatyně rozmožení chlebů