Izrael – Magdala – synagoga 02

Magdala – vykopávky – synangoga

Archeologové datují budovu poměrně přesně do let mezi 50 př. Kr. a 100 po Kristu.

odkazy:

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Magdala?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Magdala

https://cs.wikipedia.org/wiki/Migdal

https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/izrael-staroveka-synagoga-objevena-v-magdale.A090924_002904_p_zahranici_wag

https://www-biblicalarchaeology-org.translate.goog/daily/new-first-century-synagogue/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp

https://creationwiki-org.translate.goog/Magdala?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp