Izrael – Tabgha – Kostel Primátu sv. Petra

Kostel Primátu sv. Petra , jižně od kostela Rozmnožení, byl postaven na skalách na břehu Galilejského jezera, tradičně považovaného za místo, kde se Ježíš zjevil počtvrté po svém vzkříšení (Jan 21 :1–24 ), během níž podle katolického učení Ježíš opět udělil primát Šimonu Petrovi

Zde Ježíš chodil po vodě.

Odkazy:

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Church_of_the_Primacy_of_Saint_Peter?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true

 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Tabgha?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp

https://www.youtube.com/watch?v=uWA73nqR3FU