Izrael – Zahradní hrob – Jeruzalém

Zahradní hrob – Jeruzalém

Místo, kde se nachází Zahradní hrobka je se skonem Ježíše Krista spojováno od roku 1883. Biblický význam mu přiřkl britský důstojník a úředník Charles George Gordon. Ten odmítl uvěřit, že se Golgota nacházela na místě chrámu Božího hrobu. Když tedy severně od Damašské brány objevil pahorek, který tvarem připomínal lebku, začal s vykopávkami. Viz. dále zajímavě níže.

V tomto prostoru se anglickému vojákovi a administrátorovi skutečně podařilo objevit hrobky. Nález Gordona tvrdilo v jeho přesvědčení. Od té doby mnoho křesťanů a věřících jiných náboženských vyznání věří, že jde o skutečné „svaté místo“.

Jeruzalém je pro věřící lidi velmi významným místem. Poutních míst je zde hned několik. Nejvýznamnějším cílem všech věřících je však hrobka Ježíše Krista a místo jeho vzkříšení. Problém je v tom, že takových míst je v Jeruzalémě hned několik. Které je tedy to pravé?

Za oficiální místo ukřižování, smrti, vzkříšení a neděje se považuje Chrám Božího hrobu. Ovšem toto místo vyvolává řadu pochybností, podle popisů v evangeliích se tomuto místu podobá spíše Zahradní hrob, který leží nedaleko Damašské brány.

Stephan Bridge, zástupce ředitele místa Zahradní hrobky říká: „Netvrdíme, že se jedná o pravou hrobku Ježíše, nebo že jde o jediné a prvé místo, kde byl Ježíš ukřižován a poté vzkříšen. Na druhou stranu toto místo splňuje hned několik atributů popisovaných v evangeliích.“ Ačkoliv nemůžeme přesně dokázat, že jde opravdu o místo ukřižování, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, podobnost s biblickými příběhy je dost silným argumentem. Jak mnohdy zaměstnanci parku, kde je hrobka k nalezení, uvádí – je na každém dle jeho víry a uvážení, které místo uzná, jako to pravé.

ZAHRADNÍ HROB

Toto je místo, kde byl podle tradice pohřben Spasitel. Několik novodobých proroků pocítilo, že Spasitelovo tělo bylo uloženo v tomto zahradním hrobě.

Významné události: Poté, co Spasitel zemřel na kříži, bylo jeho tělo uloženo do nového hrobu vytesaného ve skále (Mat. 27:57–60). Třetího dne přišlo k hrobu několik žen a zjistilo, že Spasitelovo tělo tam není (Mat. 28:1Jan 20:1–2). Apoštolové Petr a Jan přišli také k hrobu a spatřili, že tam Spasitelovo tělo není (Jan 20:2–9).Vzkříšený Spasitel se ukázal Marii Magdaléně (Jan 20:11–18).

Zahradní hrob Několik novodobých proroků vyjádřilo přesvědčení, že toto je místo, kde bylo do hrobu Jozefa z Arimatie po ukřižování uloženo Spasitelovo tělo.

Odkazy:

https://gardentomb.org/#utm_content=card&utm_term=zahradn%C3%AD%20hrob%20izrael&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

odkaz na mapy:

https://mapy.cz/zakladni?source=osm&id=18670686&x=35.2306683&y=31.7839617&z=19

https://mapy.cz/zakladni?source=osm&id=18670686&x=35.2306683&y=31.7839617&z=19&base=ophoto